Kezdőlap » Választás helyi határozata

Választás helyi határozata

Önkormányzati Választás

Pálosvörösmart Község Helyi Választási Iroda vezetőjének
1/2010. (VII. 09.) számú határozata a Pálosvörösmart települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható képviselőinek számáról
Pálosvörösmart Község  Helyi Választási Irodájának vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § d) pontja alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102.§ (1) bekezdésében, valamint az Országos Választási Iroda vezetőjének a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán című 18/2010. (VI. 25.) intézkedésének I/2. pontjában foglaltakra a Pálosvörösmart településen megválasztható képviselőinek számát
4 főben
határozza meg.
E határozat meghozatala napján a Polgármesteri Hivatal épületének (Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. szám) hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat honlapján (www.palosvorosmart.hu) kerül közzétételre.
E határozat ellen a Területi Választási Iroda vezetőjéhez címzett kifogással lehet élni úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított két napon belül, de legkésőbb 2010. július 16-án 16 óráig beérkezzen a HVI vezetőjéhez (levelezési cím: Pálosvörösmart , Rákóczi út 16. Fax: 37/560-071).

Indokolás
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2010. június 30-án hatályba lépő 102.§ (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a kimondja, hogy „a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni, mely adatot a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv küldi meg minden év január 15-ig a helyi és a területi választási iroda vezetője számára.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint „a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő
b) 1000 lakosig 4 fő
c) 5000 lakosig 6 fő
d) 10.000 lakosig 8 fő.”
Az Országos Választási Iroda vezetőjének a választókerületek és szavazókörök felülvizsgálatáról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán című 18/2010. (VI. 25.) számú intézkedése I/1. pontja úgy rendelkezik, hogy „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2010. június 29-ig közli a helyi és területi választási irodák vezetőivel a település (fővárosi kerület) és a megye, illetve a főváros 2010. január 1-jei lakosságszámát.”
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2010. május 07-én Pálosvörösmart község lakosságszámát 2010. január 1-jei állapot szerint 669 főben határozta meg.
A lakosságszám ismeretében – a 2010. évi L. tv. 4.§ b) pontjában foglalt számítási mód alkalmazásával – a települési képviselő-testület megválasztható képviselőinek száma 4 főben került meghatározásra.
A határozat közzétételéről az 1997. évi C. tv. 102.§ (1) bekezdése, míg a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az 1997. évi C. tv. 102.§ (3) bekezdésén alapul.

Pálosvörösmart, 2010. július 14.
Szántai Ferencné
a Helyi Választási Iroda vezetője

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30