ARCHÍV TARTALOM- LEJÁRT a KÖZZÉTÉTELI IDŐSZAK! || Pályázati kiírás esetén LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ!
Közzétéve: 2018.09.07. - 2018-10-15

Kezdőlap » hirdetmények » Tájékoztató téli rezsicsökkentésről

PÁLOSVÖRÖSMART most

Tájékoztató téli rezsicsökkentésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Igénylés feltétele, hogy
az igénylő személynek az adott háztartás legyen a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
További feltétel, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során nem részesült támogatásban (vezetékes gáz vagy távfűtés támogatás).
Az eljárás során háztartásnak minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Az igénylés menete:
Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be a Polgármesteri Hivatalnál (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.) postai úton vagy személyesen, a külön e célra rendszeresített igénylőlap kitöltésével. Az igénylőlap elérhető a Hivatalban, valamint LETÖLTHETŐ INNEN
Az igénylés benyújtásának határideje: 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
A háztartásonkénti 12.000,-Ft összegű természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Polgármesteri Hivatal