Kezdőlap » Hírek » Népszámlálás 2011

PÁLOSVÖRÖSMART most

Népszámlálás 2011

Tájékoztató népszámlálásrólAz Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. Magyarországon mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tízévenként, így a 2011. évi a 15. lesz a magyar népszámlálások sorában, és első ízben nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére 2011. október 1. és október 16. napja között.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.

Ez a teljes körű lakás- és személyösszeírás azonban egy meghatározott „eszmei időpontra” vonatkozóan készít állapotfelvételt. Az eszmei időpont ezúttal 2011. október 1. (szombat) 0 óra lesz, vagyis az adatszolgáltatónak erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.

A népszámlálás a természetes személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményeket/intézeteket is.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a törvényben meghatározott esetek kivételével – kötelező. A népszámlálási kérdések egyik része a lakásokra, másik része pedig a személyekre vonatkozik. Az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre, a fogyatékosságra vonatkozóan önkéntes. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés.

Az adatszolgáltatók háromféle válaszadási lehetőség közül választhatnak:

– interneten keresztül maguk válaszolhatnak a kérdésekre az elektronikus kérdőív kitöltésével, a www.enepszamlalas.hu oldalon vagy
– papíralapú kérdőívet töltenek ki önállóan, vagy pedig
– a számlálbiztos személyes közremőködésével (a hagyományos interjús módszer keretében) adják meg a válaszokat.

A számlálóbiztosok már szeptember végén minden háztartásba eljuttatják az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza majd a lakás- és a személyi kérdőív egy-egy példányát, egy tájékozató levelet, valamint szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók. Az internetes kapu október 16-ig lesz nyitva, és ugyanezen időpontig lesz lehetıség a papír kérdőívek önálló kitöltésére is. Fontos, hogy amennyiben egy háztartás az internetes kitöltés mellett dönt, akkor valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell választania!

Október 1-jétıl kezdve a számlálóbiztosok is felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják, kik szeretnék a kérdőíveket önállóan kitölteni vagy a kérdésekre helyben, a kérdezőnek válaszolni. Október 16. után már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni!

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős gondoskodik. A népszámlálási adatfelvételt a számlálóbiztosok végzik, ők állnak majd közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.

A népszámlálás az egyedüli teljes körű statisztikai adatgyűjtés, amely egy adott időpontra vonatkozva számba veszi az ország valamennyi lakosát és lakását, és átfogó képet nyújt az ország, a társadalom valós állapotáról, változásairól. Az elmúlt időszakban, az országban soha nem tapasztalt mértékű társadalmi-gazdasági átalakulási folyamat zajlott le. A népszámlálás jelentősége ezért nem csupán a népességszám egyszerű megállapítása, hanem összetételének részletesebb leírása és olyan elemzések, összefüggések feltárása is, amelyekre egy népességnyilvántartás nem tud választ adni. Mindezek mellett a népszámlálás adatai a lakóhelyünk, szűkebb környezetünk fejlesztését is megkönnyítik, az adatok segítséget nyújtanak a tervezéshez, prognózisok készítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához. További információ: www.nepszamlalas.hu

 

Pálosvörösmart, 2011. augusztus 31.

Dr. Bekecs Andrea
címzetes főjegyző

Eseménynaptár

<< Júl 2019 >>
hkscpsv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4