Kezdőlap » közmeghallgatás » Kérdések és válaszok (7)

Kérdések és válaszok (7)

Tisztelt Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

Helyi lakosként kérdéseimet a megszabott határidőig elektronikus formában juttatom el Önökhöz, várva minden kérdésre az érdemi választ.

Közgazdasági kérdéseim:

 Mióta üzemelteti a Pálosvörösmarti Önkormányzat a falubuszt? Milyen célra használták a falubuszt? Mi volt a pontos kilométeróra-állása 2024. január elsején? 2021. január 1-től 2024. január 1-ig mennyibe került a falubusz fenntartása, üzemeltetése az önkormányzat számára? Hol tárolják a falubuszt? A falubuszt Magyar Falu pályázati program keretén belül, központi támogatásból vásárolta az Önkormányzat, 2020 májusában. A pályázati cél és az azóta is megvalósuló gyakorlati használat szerint az akkor létrehozott falugondnoki szolgálat által ellátott feladatokra, illetve egyéb önkormányzati feladatokra igényeltük. 2024. január 1-jén 2332 km volt az óraállás. A Busz fenntartása a jelzett időtartamban 202.470 Ft volt. A járművet az Önkormányzat udvarán, védett helyen tároljuk.  

Mekkora volt Dr. Faragó Tibor úr háziorvosi praxisának önkormányzati költsége az asszisztenciával együtt, és mekkora a jelenlegi praxis esetében? Hogyan alakult a két orvos viszonylatában a betegkártyák száma? Kérjük összehasonlíthatóan éves bontásban szíveskedjen kimutatni! Dr. Faragó Tibor felmondásáig, 2022. tavaszáig látta el a háziorvosi feladatokat a településen. Díjazása 8 040 000 Ft volt. Az utolsó kb. negyedévben az asszisztencia költségét már az Önkormányzat fedezte. 2022. júliusától látja el a feladatot a Dr. Berndt Háziorvosi Szolgáltató Bt., a havi díja br. 750 000 Ft. Az asszisztenciát az Önkormányzat biztosítja és finanszírozza. A kártyaadatokról nincs hiteles információnk.

Beszámolója alapján rendelkezésre állnak források, akkor miért nem fejlődik a falu? Mi volt a legnagyobb, Bodócs Attila vezetésével megvalósított beruházás a ciklusban? Az előző ciklusban TOP pályázati program keretében kezdődött meg a Pálos Fogadó, valamint a kerékpárút megvalósítása. Ennek befejezése, a Fogadó hasznosítása (bérbeadása) már erre a ciklusra esett, ahogyan a garanciális hibák feltárása és érvényesítése is. A lehetőségekhez mérten indult a település a Magyar Falu program évente megjelenő pályázatain, amiből intézményfelújítás, eszközbeszerzések valósultak meg. Az eredetileg engedélyek nélkül épített, Bene-patakon átívelő fahíd állapota balesetveszélyessé vált, ezért saját erőből valósítottuk meg annak teljes újjáépítését, a hatályos jogszabályi előírások és eljárásrend alapján. 

Ki és mikor készítette el a Bene-patak hídjának a szakvéleményét, ami miatt a hidat lezárták? Kérjük szíveskedjen megküldeni a szakvéleményt! Volt-e erre jogosultsága a szakvéleményt adónak? Mennyibe került a Bene-patak hídjának felújítása a kivitelezés költségén túl, a tervezés, az engedélyeztetés? Így mekkora a végösszeg? Mennyi volt a hídfelújításra eredetileg betervezettköltségvetési keretösszeg? Mi az oka a jelentős drágulásnak? Miért kellett a falu pénzét egy állami hídra elkölteni ekkora nagyságrendben? Az elköltött összeg mekkora részét adja a falu jelenlegi tartalékának? A híd felújításának története a teljes nyilvánosság előtt zajlott és zajlik, hiszen a Képviselő-testület számos döntést hozott az ügyben. A döntések fellelhetők a település honlapján. Előzetes szakvélemény azért nem készült, mert a híd használata közútkezelői szempontból veszélyesnek minősült, statikai hibái szabad szemmel is jól láthatók voltak, ezért került lezárásra. A híd felújítására vonatkozóan tervezői jogosultsággal rendelkező vállalkozó végezte el a felülvizsgálatot és az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, és kiderült, hogy gyakorlatilag újjá kell építeni a semmilyen szabványnak meg nem felelő hidat. Az Önkormányzat több körben írt ki pályázatot a tervezésre és a kivitelezésre. Az előzetes felmérési munkát, és a tervezési feladatokat a Liptovszky és Társa Bt. végezte, a kivitelező a Hegyesi Szabó Kft. volt. A beruházás végösszege tervezéssel és kivitelezéssel együtt 9.871.120 Ft. A beruházás kezdetén 3 000 000 Ft-ot terveztünk be a költségvetésbe a híd felújítására, azonban ekkor még nem volt világos, hogy felújítani nem lehet, műszakilag újjá kell építeni. Már az első pályázati forduló után látni lehetett, hogy a COVID és az ezzel is összefüggő gazdasági körülmények rendkívüli drágulást okoztak az építőiparban. Az anyagárak, és a minimálbér évente történő folyamatos emelkedése a vállalkozói árakban is megmutatkozott. A tervezési és kivitelezési költségek vállalásáról minden esetben a Képviselő-testület hozott döntést, és a költségvetésben is folyamatosan követtük a kötelezettségvállalást. A híd nem állami híd, hanem az Önkormányzaté, az önkormányzati közút műtárgya, amire pályázati forrást sem lehetett igénybe venni, így önerőből valósult meg.      

Bodócs Attila polgármester úr olvasatában mit jelképez Pálosvörösmarton manapság a bűvös, örökké vissza-visszatérő összeg, az a bizonyos 290 ezer forint, amely megegyezően visszaköszön perköltségben, területhasználati díjban, egyháztámogatásban is? A közterület-használati díjakat, illetve az egyháznak nyújtott támogatások mértékét a Képviselő-testület határozta meg. 

Mi az indoka annak, hogy az egyháztól a Mária park használatáért területhasználati díjat kér az önkormányzat? Tud-e más településről, ahol közterülethasználati díjat kér az önkormányzat egy mise megtartásáért? Mennyi volt 2021-ben 2022-ben és 2023-ban az éves közterülethasználati díj bevétele az önkormányzatnak? Az Önkormányzat nem csak az egyháztól, hanem valamennyi állampolgártól vagy szervezettől közterület-használati díjat kér, akik a közterületet az alapvető rendeltetésétől eltérő célra használják. A közterület-használat eseteit és a használat díját önkormányzati rendelet határozza meg. Az Önkormányzat felhatalmazást kapott a jogalkotásra, más település gyakorlatát tisztelhetjük, de nem kötelező követni. Amennyiben egy rendezvény megszervezésében az Önkormányzat is részt vesz, értelemszerűen közterület-használati díjat nem kell fizetni, mint ahogy tavaly ezt fel is ajánlottuk az egyháznak a Pálos Mise kapcsán. Az ehhez kapcsolódó időpontmódosításhoz az egyház nem járult hozzá, saját szervezésben kívánták megvalósítani, így díjkötelessé vált. 2021-ben 323.000 Ft, 2022-ben 307.700 Ft, 2023-ban 314.150 Ft volt az összes közterület-használati díj bevétel. 

Miért szükséges ügyvéd állandó megbízása annak ellenére, hogy a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalnál jogászi, jogtanácsosi végzettséggel több szakember is rendelkezésre áll?   Úgy tudjuk a környékbeli települések közül csak Pálosvörösmarton gyakorlat az állandó ügyvédi megbízás, más települések adott ügyre egyedi megbízást adnak. Mi az ok? Mennyit költött 2022-ben és 2023-ban ügyvédre az önkormányzat? A Gyöngyösi Önkormányzat, és nem a Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztat megbízással jogtanácsost, ügyvédet, ha kell, ügyvédeket. Értelemszerűen ezek a megbízatások nem terjednek ki Pálosvörösmartra, erre a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodás nem terjed ki. Valóban rendelkezik jogi végzettséggel a Hivatal több dolgozója, munkájukat a napi munkában kamatoztatjuk mi is, szakmai munkában, szerződések előkészítésében, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban, stb. Azonban a jogtanácsosi ellenjegyzést kívánó ügyekben, vagy peres ügyekben, vagy tanácsadói minőségben az ebben jártas szakember igénybe vételét tartotta indokoltnak a Képviselő-testület, hiszen a jelenlegi ügyvédi átalányszerződést is a Képviselő-testület hagyta jóvá. Az átalányszerződést az indokolta, hogy összességében nem bizonyul drágábbnak, mint az egyedi ügyekben adott megbízás ellenértéke, és jelenleg olyan pluszt is tartalmaz, ami eddig a településen nem volt: ingyenes jogi tanácsadást a lakosok részére. 2022-ben 550.000 Ft-ot, 2023-ban 1.184.000 Ft-ot költöttünk jogi képviseletre. 

Válaszát várva, tisztelettel:

Rehák Zsuzsanna Krisztina                                  pálosvörösmarti lakos

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5