Kezdőlap » közmeghallgatás » Kérdések és válaszok (6)

Kérdések és válaszok (6)

Tisztelt Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

Helyi lakosként kérdéseimet a megszabott határidőig elektronikus formában juttatom el Önökhöz, várva minden kérdésre az érdemi választ.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos kérdéseim:

Hány napnyi ki nem vett szabadsággal rendelkezik Bodócs Attila polgármester úr 2024. január elsején? 2024. január 1-jén 127 nap.

2024. január 5-én közterhekkel együtt, amennyiben ki kell fizetnie az önkormányzatnak, pontosan mekkora összkiadással fenyegeti ez a települést? A polgármester idei szabadságolási tervét a Képviselő-testület januárban elfogadta. A szabadságokat 2024. szeptember 30-ig kell kivenni, ezért jelenleg nem állapítható meg, hogy milyen fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak, ha újraválasztás nem történik.

Lezárult-e a már a kormányzati vizsgálat a szabadságolások ügyében, ha igen, milyen eredménnyel, megállapítással? A közszolgálati ellenőrzés a munkaügyi feladatok ellátását, szabadságok nyilvántartását alapvetően rendben találta, de megállapította a polgármesteri szabadságok kivételének folyamatos kötelezettségét. 

Mi indokolja fejlesztések nélkül egy 600 fős településen a főállású polgármesteri poszt fenntartását? Nem gondolt arra, hogy társadalmi megbízatásban lássa el a feladatot? A 2019-es választások során főállású polgármesterként indultam, ezért a polgármesteri jogviszony is főállásban jött létre. A napi feladatok mértéke társadalmi megbízatásban nem tenné lehetővé a feladatok ellátását. Pálosvörösmarton nem példa nélküli a 4 órás polgármester, fizetés nélkül, erre nem gondolt még? A feladatok, a Kirendeltség irányítása 4 órában nem láthatók el. Pálosvörösmarton egyébként korábbi ciklusban volt olyan polgármester, aki társadalmi megbízatású feladatellátást ígérve indult a választáson, majd ezt követően, röviddel a megválasztása után, főállású jogviszonyra módosította a jogállását az akkori képviselő-testület. 

Bodócs Attila polgármester úr tudatta a beszámolójában, hogy nem számolt el túlórát polgármesterként, kérjük, jelölje meg, hogy pontosan melyik törvényi szakasz igazolja állítását arról, hogy lehet-e polgármesterként egyáltalán túlórát elszámolni? A Kttv. 96 (1) bekezdése szerint, amely polgármesterekre is irányadó, rendkívüli esetben a polgármester köteles a munkaidején túl is rendkívüli munkát végezni. Nem állítottam, hogy elszámolható lenne a túlmunkám, csak rögzítettem, hogy azért nem számoltam el kifizetést. A rendkívüli munkavégzések is azt igazolják, hogy 4 órában vagy társadalmi megbízatásban ezt a munkát nem lehetne elvégezni. 

A polgármesteri fizetésen kívül mennyi az éves költségtérítés mértéke és összege? 97.500 Ft/hó. A mértékét az Mötv. rögzíti.

A szabadság spájzolása helyett nem lenne olcsóbb a traktor vezetésével esetenként szakembert megbízni? Megfontolásra javasoljuk alkalmi munkavállaló foglalkoztatását jóval kisebb bér- és járulék költséggel. sajnos, közfoglalkoztatottat se tudunk igénybe venni, annyira nincs ilyen típusú munkára jelentkező. Vállalkozást próbáltunk már megbízni, különösen földfelületi, parkfenntartási munkákra, de rugalmatlan és drága megoldásnak bizonyult. 

Milyen pálosvörösmarti civil szervezetekkel működött együtt a helyi önkormányzat 2019 ősze óta? A Pálosvörösmartért Alapítvánnyal a ciklus elején még volt kapcsolat, képviselő-testületi ülésre is invitáltuk a szervezetet, hogy mutassák be munkájukat. Az Alapítvány nem tanúsított érdeklődést az Önkormányzattal való együttműködésre. 

Előfordulhatott-e Pálosvörösmarton 2019 ősze óta, hogy a polgármester nem engedte valakinek a helyi temetőben történő eltemettetését? Mi volt az indok? A helyi temető használatára a temetőről és a temetkezésről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozik, amely tartalmazza a sírhellyel való gazdálkodás szabályait is. A rendelet 2. § (8) – (12) bekezdései tartalmazzák a temetkezési feltételeket, pl. hogy akkor vehet igénybe az eltemettető sírhelyet, ha az elhunyt az elhalálozásának időpontjában rendelkezett az Önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel. A szabályozás indoka könnyen átlátható, a sírhelyek száma egy idő óta már nagyon korlátozott, másrészt rendkívül méltányos módon a sírhelyért nem kell több tízéves megváltást fizetni, mint más temetőkben. A szabály a helyieket segíti. Emiatt előfordulhat visszautasítás.  

Előfordult-e és hányszor, hogy esküvő céljára nem, vagy csak hosszas huzavona után járult hozzá a közösségi színtér igénybevételéhez? Mi volt az indok? A Közösségi Ház használatára vonatkozóan szabályzatot fogadott el a Képviselő-testület, az esküvői szertartások ennek figyelembe vételével kerülnek engedélyezésre. A szabályzat Pálosvörösmart honlapján  PÁLOVÖRÖSMARTI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR – Pálosvörösmart (palosvorosmart.hu) oldalon megtalálható. 

Bodócs Attila polgármester úr etikusnak tartja-e, hogy több esetben egyes képviselők, köztük ő maga érintettség esetén is szavaznak, hogy meglegyen a többségük? Az Mötv. szerint az érintettségről a Képviselő-testületnek kell szavaznia, hogy adott esetben kizárja-e a képviselőt/polgármestert. Esetemben még nem történt ilyen.

Hány óvodás jár most az óvodába, és ebből hány a pálosvörösmarti lakos? 7 gyerek, mindenki pálosvörösmarti lakos, Mikor érhető el az óvoda fénykorának számító 23 óvodás létszám, mit kíván tenni ennek érdekében? Folyamatosan népszerűsítjük az intézményt, beíratkozás idején figyelem felhívó anyagok kerülnek fel a település, illetve az Óvoda honlapjára is. Mindig figyelembe kell venni a településen élő óvodáskorúak szmát, amely mindig változik. Előfordul, hogy helyben lakó szülő kényelmi szempontok alapján viszi el a munkahelye szerinti településre a gyermeket, a szülők időbeosztását nem tudjuk befolyásolni. A munka színvonalas, szakképzett és elismert vezetője volt/van az intézménynek. Szívesen vesszük minden helyi lakos lobbitevékenységét az óvoda érdekében. Mennyibe kerül az óvoda fenntartása a településnek éves szinten?  14.845.880 Ft 2023-ban.

Gondoltak-e a racionalizálásra, kezdeményezték-e az óvoda helybeni megtartása mellett a tagóvodai státuszt más településsel? Igen, megvizsgáltuk ennek lehetőségét, azonban fogadó település/intézmény hiányában ez eddig nem realizálódhatott.

A Hagyóka út végén mikor lesz végre megcsinálva a négy éve elbontott játszótér, tekintettel arra, hogy évek óta nincs már egy normálisan használható játszótere a pálosvörösmarti gyermekeknek? A másik játszótér esetében amíg tart a vita a kivitelezővel, addig nem is biztosítják a használatot? 2024 januárjában ismét eredményesen pályáztunk a META pályázatra, az elnyert csaknem 4,5 M Ft-os támogatásból 2024 év tavaszán, nyár elején tervezzük a beruházást megvalósítani. 

Miért nem sikerült időben a nyári virágok kiültetése, hiszen júniusban még egy részük az aszfalton halódott? Ki ezért a felelős? A virágok kiültetése folyamatos volt, a meglévő kapacitással történt a munka.

A környéken egész évben egymást érik a boros illetve gasztronómiai rendezvények, a családbarát rendezvények, gyermekprogramok, Mátra-szerte a téli eseményeket, sport versenyeket szerveznek az önkormányzatok, amelyekhez számos pályázati lehetőséget tudnak kihasználni. A közösségépítés lehetősége lehetne  egy élő nagykoncert, egy igazi nagy bulit, amely többet ígér a karaoke-főzőcske szintnél,  adottságaink, fekvésünk alapján. Pálosvörösmart mikor zárkózik fel a többi településhez és rendez színvonalas, nem egy szűk réteget vonzó, közösségépítő eseményt? Hogy mi minősül színvonalas rendezvénynek, ízlésfüggő kérdés. Vitatom, hogy csak szűk réteget vonzanának a rendezvényeink, évről évre nagyobb a rendezvények látogatottsága. A pályázati lehetőségeket természetesen figyeljük, de az elmúlt években ilyen jogcímen nem tudtunk pályázni. Várjuk az ötleteket a még színvonalasabb rendezvények, megmozdulások témájára a lakosságtól is!

Miért nem működik az idősek klubja úgy mint régen amikor 40-50 fős létszámmal tevékenykedtek? Egyértelmű, hogy a COVID járvány idején az összejöveteleket nem lehetett megtartani, utána pedig sokan elszoktak, vagy egészségi állapotuk nem engedte meg. 

Miért maradt el, illetve miért nem indították újra a kismama klub működését, hiszen a jövő záloga a gyermek, többet érdemel az új generáció Pálosvörösmarton mint a babazászló és faültetés. A kismama klub is érdeklődőket feltételez, nem jutott el hozzánk erre irányuló sürgető igény, vagy szervező részéről történő felajánlás.

Bodócs Attila polgármester úr mit tett a képviselő-testületi ülések aggályos hangnemének mérsékléséért, például azért, hogy a testület hölgytagjaival kulturáltabban beszéljenek férfi képviselőtársaik? Az idén állampolgári jogon fogok-e szót kapni a képviselő-testület ülésén? Állampolgári jogon az adott napirendi témához lehet hozzászólni, a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján akkor, ha a polgármester szót ad. Ön általában nem a napirendekhez kapcsolódó témában kért eddig szót a testületi üléseken, így erre nem nyílt lehetőség. A közérdekű kérdéseit, javaslatait fogadóórámon, vagy írásban, vagy a közmeghallgatás keretében teheti fel.  

Ön szerint méltó-e az ülésvezetési stílusa az önkormányzat működéséhez és  Pálosvörösmarthoz? 

Válaszát várva, tisztelettel:

Rehák Zsuzsanna Krisztina

pálosvörösmarti lakos

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5