ARCHÍV TARTALOM- LEJÁRT a KÖZZÉTÉTELI IDŐSZAK! || Pályázati kiírás esetén LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ!
Közzétéve: 2018-08-07 - 2018-08-24

Kezdőlap » hirdetmények » Álláspályázat – igazgatási előadó

PÁLOSVÖRÖSMART most

Pálosvörösmart a Youtube-on

Álláspályázat – igazgatási előadó

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége igazgatási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi utca 116.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Operatív gazdálkodási feladatok személyzeti ügyek, titkársági, szervezési ügyek, anyakönyvvezetői feladatok, hagyatéki ügyek, gyámügy, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermekvédelmi ellátásokkal és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyiratok előkészítése, szociálpolitikai feladatok, bizottsági és testületi ülések előkészítése, üléséről jegyzőkönyv készítése, népszámlálási feladatok, népesség-nyilvántartási feladatok, címnyilvántartás vezetése, vadkár ügyek, birtokvédelmi ügyek, mezőgazdasági feladatok, ügyiratkezelési feladatok (iktatás, irattározás), közszolgálati nyilvántartás vezetése, szociális feladatok segítése (környezettanulmány készítése), adó-és értékbizonyítvány kiállítása, vállalkozási (kereskedelmi) ügyek, pályázatokkal, önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, kapcsolattartás az érintettekkel.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Igazgatási feladatok ellátása, iktatás, irattározás, házipénztár kezelés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• szakmai életrajz
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
• a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a 306933312 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 943/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.
• Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szóbeli meghallgatás utáni, Pálosvörösmart Község Polgármesterének egyetértésével meghozott döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. augusztus 9.
• Visonta község honlapja – 2018. augusztus 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.

Eseménynaptár

<< dec 2018 >>
hkscpsv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6