ARCHÍV TARTALOMLEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ - 2018-11-17

Kezdőlap » Hírek » Gazdálkodási előadó pályázati felhívás – 2018. október

PÁLOSVÖRÖSMART most

Gazdálkodási előadó pályázati felhívás – 2018. október

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége
gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi utca 116.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Pálosvörösmart községben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó gazdálkodási és adóztatási feladatok ellátása. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, kiemelve a pénzügyi ellenjegyzés során a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos szakértelemmel foglalkozik, felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség és a szakmai szabályok betartásáért. Közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek döntésre előkészítése, döntések végrehajtása. Helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pálosvörösmart községben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó gazdálkodási és adóztatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél
szakmai életrajz
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a +36306933312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 807/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szóbeli meghallgatás utáni, Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Polgármestere egyetértésével történő döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 16.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. október 30.
Visonta község honlapja – 2018. október 30.
A Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége hirdetőtáblája
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.