Kezdőlap » Hírek » Felhívás a Bene patak keresztezésében meglévő gyalogos híd felszerkezet cseréjének kivitelezésére

Felhívás a Bene patak keresztezésében meglévő gyalogos híd felszerkezet cseréjének kivitelezésére

Tisztelt Kivitelező!

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat (Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.), mint Ajánlatkérő (a továbbiakban Ajánlatkérő) felhívást tesz közé a Liptovszky Gábor (Gödöllő) tervező által LT 15/2021. szám alatt készített műszaki tervdokumentáció alapján a Pálosvörösmart, 2419 sz. közút (Rákóczi út, hrsz.: 305) és Bene-patak (csatorna, hrsz: 293) keresztezésében meglévő gyalogos fahíd bontására, az építési engedélyben foglaltak szerint a kivitelezéshez szükséges kiviteli terv készítésére és engedélyeztetésére, a felszerkezet csere kivitelezésére.

A pályázatban ajánlat tehető:

– a teljes műszaki tartalomra (tervezés és kivitelezés),

– csak a kiviteli tervek elkészítésére és benyújtására az építési hatóság részére,

– csak a bontásra és a felszerkezet cseréjére.

Az ajánlatokat a tervben foglalt műszaki tartalom szerint, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztálya által kiadott HE-04/HAT/718-35/2022. számú építési engedélyében foglalt előírások figyelembe vétele mellett kérjük megadni.

Ajánlatot csak azon ajánlattevők nyújthatnak be, akik a 2022. június 16-án 14 órakor részt vesznek a helyszíni bejáráson. Találkozás a kivitelezés tárgyát képező gyalogos fahídnál.

A tervezéssel és a kivitelezéssel kapcsolatban kérdést írásban (elektronikus levelezés: e-mail cím:  polgarmester@palosvorosmart.t-online.hu)  2022. június 20-án 12 óráig lehet feltenni.

A kiviteli tervek elkészítésének és az építési hatósághoz történő benyújtásának határideje: tervezési szerződés aláírásától számított 30 nap.

A kivitelezés várható kezdése: a kiviteli terv engedélyeztetését követő 30 napon belül.

A beruházás befejezési határideje: kivitelezés megkezdésétől kezdve legfeljebb 30 nap.

A pályázat kiírója előteljesítést elfogad.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (részajánlat esetén is):

  • napi kötbér: a nettó vállalási ár 0,1 %-a,
  • meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a.

Teljesítési feltételek A tervezés teljesítettnek tekinthető: az elkészült tervek benyújtásával az építési hatóság részére.A kivitelezés teljesítettnek tekinthető: a sikeres műszaki átadás-átvétellel, amelyhez át kell adni a Megrendelő részére az elkészült építményről készített geodéziai bemérés dokumentációját.

Az ajánlathoz csatolni kell

  • tervezés vonatkozásában a tervezési jogosultságot,
  • a kivitelezés vonatkozásában pedig az építmény kivitelezésében közreműködő, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető szakképesítését, jogosultságát

igazoló okiratok másolatát.

Pénzügyi, fizetési feltételek:

Teljeskörű teljesítés és részajánlat esetén is 1 db végszámla nyújtható be a hiány- és hibamentes, sikeres engedélyeztetést, illetve műszaki átadás követően kiadott teljesítés igazolás alapján.

A számla kiegyenlítése a kiadott teljesítés igazolás alapján, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással történik.

Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő ellen nincs folyamatban csőd- vagy  felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás alatt és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az ajánlattevő alvállalkozót bevonhat legfeljebb a beruházás nettó értékének 50 %-ig.

Egyéb kikötések a szerződés vonatkozásában:

A tervezés során be kell tartani a kiviteli tervek elkészítésére irányadó hatályos jogszabályokat.

Az építési munka során a hatályos jogszabályi előírások szerint kell építési naplót vezetni.

A kivitelezés során a felhasznált anyagok minőségét az átadási dokumentációba becsatolt „teljesítmény igazolással” tanúsítani kell.

A munkavégzés során be kell tartani a tevékenységre irányadó központi jogszabályi előírásokat, továbbá a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után műszaki átadás-átvételi dokumentációt kell szolgáltatni a Megrendelőnek.

Ajánlat benyújtási határidő: 2022. június 27.  10 óra

Ajánlatok benyújtásának módja és helye: Az ajánlatokat Pálosvörösmart Polgármesteréhez címezve a Pálosvörösmart Községi Önkormányzatnál kell benyújtani (Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.), 2 példányban, kizárólag zárt borítékban.

Ajánlat érvényességének határideje: legalább 30 nap.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

Ajánlatok bontása: 2022. június 27-én 11 órakor az ajánlatok benyújtási helyén.

Az ajánlattételi határidőn túl érkezett, továbbá a kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatok érvénytelenek.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás indoklás nélkül történő eredménytelennek nyilvánítására. Értékelési szempont: az ajánlati ár.

További információ Bodócs Attila polgármestertől igényelhető.

Pálosvörösmart, 2022. május 30.

                                                                                                                       Bodócs Attila

                                                                                                                  polgármester

Eseménynaptár

<< Sze 2022 >>
hkscpsv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
Betűméret változtatása
Kontraszt