Kezdőlap » telepfejl

telepfejl

Tervdokumentáció böngészése

Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció

Településrendezési eszközök

Örökségvédelmi hatástanulmány

Tervdokumentáció böngészése

  1. Megalapozó vizsgálat

2. Településfejlesztési koncepció

3. Településrendezési eszközök

4. Örökségvédelmi hatástanulmány

Településrendezési eszközök

Helyi építési szabályzat

Településszerkezeti terv

Alátámasztó javaslat és környezet értékelés

Tervlapok
1. Jelmagyarázat
2. Szabályozási terv – belterület
3. Szabályozási terv – külterület
4. Településszerkezeti terv – szerkezeti tervlap
5. Településszerkezeti terv – változások

Tervlapok – területrendezési tervekkel való összhang igazolása
1. Ökológiai hálózat magterületének övezete
2. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
3. Erdők övezete
4. Tájképvédelmi terület övezete
5. Vízminőségvédelmi terület övezete
6. Földtani veszélyforrás övezetének területe
7. Vízeróziónak kitett terület övezete
8. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete

Tervlapok – közmű
1. Genplan
2. Vízellátás
3. Csatornázás
4. Energiaellátás
5. Hírközlés

Megalapozó vizsgálat

Településrendezési eszközök felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat

Pálosvörösmart ingatlanvagyon tulajdonformák szerinti megoszlása

Területhasználat vizsgálat

Telekméret vizsgálat

Beépítettség vizsgálat

Épületfunkció vizsgálat

Természeti értékek

Érték és problématérkép

Közlekedés
1. Meglévő közlekedési hálózat
2. Jellemző keresztszelvények (1)
3. Jellemző keresztszelvények (2)
4. Jellemző keresztszelvények (3)
5. Meglévő közösségi közlekedési hálózat

Közmű
1. Meglévő energiaközmű hálózat
2. Közműgenplan
3. Meglévő szennyvízcsatorna hálózat
4. Meglévő távközlő hálózat
5. Meglévő ivóvíz hálózat

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3