Kezdőlap » hirdetmények

hirdetmények

PÁLOSVÖRÖSMART most

Közlemény a polgármester- és képviselőjelölt-állításhoz szükséges ajánlások számáról

Pálosvörösmarton a polgármester-jelöltséghez tizenhét, a képviselő-jelöltséghez hat ajánlás szükséges.

Álláspályázat – óvodavezető

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pálos Óvoda  óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

(tovább…)

A 112 nem játék – rendőrségi tájékoztató

(tovább…)

Támogassa a polgárőrséget!

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Pálosvörösmart Község Önkormányzata ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányati Ösztöndíjpályázathoz.

(tovább…)

Álláspályázat – gazdálkodási előadó

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltségén gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.
(tovább…)

Tájékoztató téli rezsicsökkentésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
(tovább…)

Iskolakezdési támogatás – tájékoztató és kérelem-nyomtatvány

Pálosvörösmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2018. (VIII.07.) önkormányzati határozatában iskolakezdési támogatást nyújt annak a személynek, akinek gyermekeinek állandó lakcíme Pálosvörösmart településen van, gyermeke a 18-ik életévét a kérelem benyújtásának napján még nem töltötte be és általános iskolában vagy középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezik 2018. szeptember 1-jén.
(tovább…)

Jelentkezz tűzoltónak!

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltói munkakörre.
(tovább…)

Álláspályázat – igazgatási előadó

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége igazgatási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi utca 116.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Operatív gazdálkodási feladatok személyzeti ügyek, titkársági, szervezési ügyek, anyakönyvvezetői feladatok, hagyatéki ügyek, gyámügy, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermekvédelmi ellátásokkal és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyiratok előkészítése, szociálpolitikai feladatok, bizottsági és testületi ülések előkészítése, üléséről jegyzőkönyv készítése, népszámlálási feladatok, népesség-nyilvántartási feladatok, címnyilvántartás vezetése, vadkár ügyek, birtokvédelmi ügyek, mezőgazdasági feladatok, ügyiratkezelési feladatok (iktatás, irattározás), közszolgálati nyilvántartás vezetése, szociális feladatok segítése (környezettanulmány készítése), adó-és értékbizonyítvány kiállítása, vállalkozási (kereskedelmi) ügyek, pályázatokkal, önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, kapcsolattartás az érintettekkel.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Igazgatási feladatok ellátása, iktatás, irattározás, házipénztár kezelés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• szakmai életrajz
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
• a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a 306933312 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 943/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.
• Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szóbeli meghallgatás utáni, Pálosvörösmart Község Polgármesterének egyetértésével meghozott döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. augusztus 9.
• Visonta község honlapja – 2018. augusztus 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.

Eseménynaptár

<< jan 2020 >>
hkscpsv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2