Kezdőlap » Fontos információk

Fontos információk

Pályázati felhívás karbantartó álláshely betöltésére

Pálosvörösmart Község településrendezési eszközeinek 2022. évi M-1 jelű, az 541, 542 és 1013/1 hrsz-ú ingatlanok (Pálos emlékhely) területére vonatkozó véleményezési dokumentációja

A terviratok letölthetőek: itt.

A véleményezési dokumentáció letölthető: itt.

Közlemény környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról

Értesítés szociális tűzifa juttatásáról

Értesítjük a lakosságot, hogya magyar állam által meghatározott feltételek alapján, az erdőgazdálkodó útján Pálosvörösmart községi önkormányzat tűzifát juttat a szociálisan rászoruló lakosok számára.

Azokat a kérelmezőket lehet tűzifában részesíteni, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelemnem haladja meg a 125.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 150.000,- Ft-ot, rendelkeznek olyan fűtési rendszerrel, amely a tűzifa eltüzelésére alkalmas, Valamint vagyonnyilatkozatot tesz.

A kérelmek elbírálásánál előnyben lehet részesíteni az egyedülállókat,a nagycsaládosokat (legalább 3 gyermeket nevelő családok), az aktív korúak ellátására jogosultakat, a lakásfenntartási támogatásban részesülőket és a gyermeküket egyedül nevelőket.

A kérelmeket, a jövedelem-igazolásokkal együtt, 2023. november 20. (hétfő) 12.00 óráig lehet benyújtani

a polgármesteri hivatalban.

A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló mennyiség (35 erdei m3) erejéig történik.

Hirdetmény a képviselő-testület 2023. május 26-i rendeleteiről

A hirdetmény megtekinthető: itt.

Közlemény – összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

A közlemény letölthető : itt.

Hirdetmény a képviselő-testület 2023. május 30-i rendeleteiről

A hirdetmény megtekinthető: itt.

„Pálosvörösmart község településrendezési eszközeinek 2022. évi M-1 jelű módosítása – Előzetes tájékoztatási dokumentáció”

A dokumentum letölthető: itt.

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS A településrendezési eszközök 2023. évi II. módosításának véleményezési szakaszához

A dokumentum letölthető: itt.

Hirdetmény a képviselő-testület 2023.április 24-i rendeleteiről

Társadalmi egyeztetés az autóbuszmenetrendekkel kapcsolatosan

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3