Kezdőlap » Hírek » Álláspályázat – óvodapedagógus

PÁLOSVÖRÖSMART most

Álláspályázat – óvodapedagógus

Pálos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pálos Óvoda – óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus iskolai képzettség és szakképzettség,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• szakmai életrajz
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is
• a végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
• a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Batka Ágnes nyújt, a 37/560-072 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pálos Óvoda címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 321/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Batka Ágnes óvodavezető, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázónak meg kell ismernie az intézmény működési körülményeit, annak hiányában a pályázatot a kiíró elutasítja. Szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 13.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Pálosvörösmart Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2019. június 10.
• Pálosvörösmart község honlapja – 2019. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  www.palosvorosmart.hu honlapon szerezhet.