Kezdőlap » Hírek » Álláspályázat – óvodapedagógus

PÁLOSVÖRÖSMART most

Álláspályázat – óvodapedagógus

Pálos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pálos Óvoda – óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai képzettség és szakképzettség,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         szakmai életrajz

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is

•         a végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Batka Ágnes óvodavezető nyújt, a 37/560-072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pálos Óvoda címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Személyesen: Batka Ágnes óvodavezető, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázónak meg kell ismernie az intézmény működési körülményeit, annak hiányában a pályázatot a kiíró elutasítja. Szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 13.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Pálosvörösmart Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2019. május 10.

•         Pálosvörösmart község honlapja – 2019. május 10.

Eseménynaptár

<< máj 2019 >>
hkscpsv
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2