Pálosvörösmart | Pálosvörösmart község önkormányzatának honlapja

Június végéig ki kell irtani a parlagfüvet

2018-06-20 k r Egyéb

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK, LAKOSOK! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű virágzásának ideje zömmel július vége, augusztus és szeptember hónapok. A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás.

Fenti rendelkezés betartását:
- belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
- külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben.

Belterületen a jegyző jogosult a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. Az elvégeztetett kényszerkaszálás után a Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult a növényvédelmi bírság kiszabására.
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, a törvény 60 § (1) bekezdés c) pontja alapján – többször is kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.
Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.
A fentieken túlmenően kérünk minden ingatlan tulajdonost, valamint haszonélvezőt a belterületi lakóingatlanok előtti kert és árok szakasz, áteresz tisztán illetve gazmentesen tartására, hogy tavaly elnyert Virágos településképünk, az idei évben is megőrizhessük!

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Comments are currently closed.


Design By Rendszer Kontroll.