Pálosvörösmart | Pálosvörösmart község önkormányzatának honlapja

Bizottságok

Ügyrendi Bizottság

Elnöke: Blahó Iván képviselő

tagjai: Szalai Melinda képviselő, Dr. Csoszánszki László külsős tag

 


Design By Rendszer Kontroll.