Pálosvörösmart | Pálosvörösmart község önkormányzatának honlapja

Bizottságok

Ügyrendi Bizottság

Elnöke: Blahó Iván képviselő

tagjai: Szalai Melinda képviselő, Repa József külsős tag

 


Design By Rendszer Kontroll.